: ako to robíme?

V každej spoločnosti najprv analyzujeme obchodné prostredie. Vystupujeme ako súčasť obchodného tímu v prostredí klienta, zúčastňujeme sa obchodných stretnutí a vyhodnocujeme ich efektivitu. Sme tiež súčasťou firmy a vieme upozorniť aj na iné nedostatky a medzery.

Následne predkladáme vedeniu správu o stave s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie. Ak vedenie návrhy odsúhlasí, dohliadame na implementáciu zmien a sledujeme výsledky, ktoré tieto zmeny priniesli.

: ako to robíme?

V každej spoločnosti najprv analyzujeme obchodné prostredie. Vystupujeme ako súčasť obchodného tímu v prostredí klienta, zúčastňujeme sa obchodných stretnutí a vyhodnocujeme ich efektivitu. Sme tiež súčasťou firmy a vieme upozorniť aj na iné nedostatky a medzery.

Následne predkladáme vedeniu správu o stave s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie. Ak vedenie návrhy odsúhlasí, dohliadame na implementáciu zmien a sledujeme výsledky, ktoré tieto zmeny priniesli.