: kto sme?

Andrej Belas /konzultant/

Za posledných dvanásť rokov som mal možnosť predávať veľké riešenia firmám, ale aj výrobky dennej spotreby bežným zákazníkom. Svoje skúsenosti mi odovzdávali tí najlepší predajcovia v zahraničí, ale aj špičkoví tréneri na Slovensku. A naučili ma toto:

„Obchodníkom sa môže stať prakticky ktokoľvek. Stačí mať rád ľudí a vybrať si vhodný produkt. Úspech potom už závisí len od systematickej a poctivej práce.“

Konzultačnú firmu som spoluzakladal s cieľom pomôcť firmám na Slovensku rozvíjať svoje obchodné prostredie, vzdelávať obchodníkov tým správnym spôsobom a najmä učiť firmy ako poskytovať čo najlepšiu zákaznícku starostlivosť.

: kto sme?

Andrej Belas /konzultant/

Za posledných dvanásť rokov som mal možnosť predávať veľké riešenia firmám, ale aj výrobky dennej spotreby bežným zákazníkom. Svoje skúsenosti mi odovzdávali tí najlepší predajcovia v zahraničí, ale aj špičkoví tréneri na Slovensku. A naučili ma toto:

„Obchodníkom sa môže stať prakticky ktokoľvek. Stačí mať rád ľudí a vybrať si vhodný produkt. Úspech potom už závisí len od systematickej a poctivej práce.“

Konzultačnú firmu som spoluzakladal s cieľom pomôcť firmám na Slovensku rozvíjať svoje obchodné prostredie, vzdelávať obchodníkov tým správnym spôsobom a najmä učiť firmy ako poskytovať čo najlepšiu zákaznícku starostlivosť.