: kto sme?

Andrej Belas /konzultant/

Posledných dvadsať rokov pôsobím v obchode a predávam veľké riešenia firmám, ako aj produkty dennej spotreby bežným zákazníkom. Svoje skúsenosti nadobúdam doma, ale aj v zahraničí – od majstrov obchodu v Prahe či Londýne aj od špičkových trénerov na Slovensku. A neustále sa utvrdzujem, že:

„Obchodníkom sa môže stať prakticky ktokoľvek. Stačí mať rád ľudí a vybrať si vhodný produkt. Úspech potom už závisí len od systematickej a poctivej práce.“

Konzultačnú firmu som zakladal s cieľom pomôcť firmám na Slovensku rozvíjať svoje obchodné prostredie, vzdelávať obchodníkov tým správnym spôsobom a najmä učiť firmy, ako poskytovať čo najlepšiu zákaznícku starostlivosť. Dnes som hrdý na to, čo všetko sa nám spolu so zákazníkmi podarilo dosiahnuť.

: kto sme?

Andrej Belas /konzultant/

Posledných dvadsať rokov pôsobím v obchode a predávam veľké riešenia firmám, ako aj produkty dennej spotreby bežným zákazníkom. Svoje skúsenosti nadobúdam doma, ale aj v zahraničí – od majstrov obchodu v Prahe či Londýne aj od špičkových trénerov na Slovensku. A neustále sa utvrdzujem, že:

„Obchodníkom sa môže stať prakticky ktokoľvek. Stačí mať rád ľudí a vybrať si vhodný produkt. Úspech potom už závisí len od systematickej a poctivej práce.“

Konzultačnú firmu som zakladal s cieľom pomôcť firmám na Slovensku rozvíjať svoje obchodné prostredie, vzdelávať obchodníkov tým správnym spôsobom a najmä učiť firmy, ako poskytovať čo najlepšiu zákaznícku starostlivosť. Dnes som hrdý na to, čo všetko sa nám spolu so zákazníkmi podarilo dosiahnuť.